KATEGORIE PRODUKTU

Våra produktapplikationer täcker alla aspekter av hela leveranskedjan.

PROFESSIONELL LÖSNING

Våra produktapplikationer täcker alla aspekter av det kommersiella fordonsfältet.

VAGNPARKSHANTERING

kommunikation för anslutning av Bluetooth-tillbehör, kan användas för att ta emot temperatur- och fuktighetssensorn, bilens bränslesensorsignal.

LÄS MER
Engagerad i transparent leverantörskedja
Aktivera bevis för till gångar
Säkrare och enklare att hantera
  • 25+ Patent
  • 50+ Samarbetsland
  • 150+ Anställd på företaget
  • 2800+ Fabriksutrymme
LÄS MER
Våra nyheter

Våra produktapplikationer täcker alla aspekter av hela leveranskedjan.

Vet du vad ett smart lås är
LÄS MER
den 24 februari 2022
Smart lås avser ett lås som förbättras på grundval av traditionella mekaniska lås och är mer intelligent och förenklat när det gäller användarsäkerhet, identifiering och hantering. Smart lås är den verkställande komponenten i dörrlåsning i passersystemet. Till skillnad från traditionella mekaniska lås är smart lås ett kompositlås med säkerhet, bekvämlighet och avancerad teknik. Efter installation av